PETIOLS TESTING

पान व देठ परीक्षण::-

1)पिकातील अन्नद्रव्यांची मात्रा कळण्यासाठी,

2)पिकाच्या वाढीचा योग्य अंदाज येण्यासाठी,

3)संभाव्य किडी व रोग यांचे निदान करण्यासाठी खतमात्रा ठरविण्यासाठी,

4)दोषांचे निष्कर्ष काढण्यासाठी,